motortrivia.com
m2 BIZZ NEWS SECTION  |  BACK TO BIZZ NEWS MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
 
Lom hai jai
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Saturday, 18 February, 2012 0:12 AM
800x
 
ลมหายใจไร้มลทิน
โชว์ผลงานเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดประจำปี 2554
 
baโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์ ประกาศผลและมอบรางวัลแก่เยาวชน ที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพประจำปี 2554

baคุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า "ในปีที่ผ่านมา โครงการฯ จัดประกวดวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ 'คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์' โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมส่งผลงานประกวดจำนวน 1,391 ชิ้น"

ba"หลังจากคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัลเรียบร้อยแล้ว พบว่าเด็กแต่ละคนมีมุมมองในเรื่องความซื่อสัตย์แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่พวกเขารู้สึกเหมือนกันคือ อยากให้สังคมปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 
Lom hai jai
 
ชนะเลิศระดับปฐมวัย: ดช. กาณฑ์ แววศักดิ์
baชั้นอนุบาลปีที่ 3 รร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช กับผลงานที่สื่อให้เห็นมุมมองของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ด้วยการนำสิ่งของซึ่งเจ้าของทำหายหรือลืมไว้มาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้นแบบการปลูกจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีแก่เด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในสังคม
 
Lom hai jai
 
ชนะเลิศระดับประถมศึกษา: ดญ.คนึงนิจ โพธิ์ศรี
baชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รร.บวรรัตน์ศาสตร์ จ.ระยอง กับผลงานที่สะท้อนการรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันทำความดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆ เพียงปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อให้ความร่มเย็น ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ และยังต่อชีวิตแก่คนรุ่นหลัง ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยชื่นชม และศรัทธาต่อการคิดดี ทำดีจนเป็นกิจวัตร
 
Lom hai jai
 
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา: นายยุทธชัย สุขสา
baชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รร.เทศบาล 4 (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา กับผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติ เป็นสิ่งที่เราต้องรักและหวงแหน ศาสนาคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ 3 สิ่งนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้คนไทยรักสามัคคีกัน ยึดมั่นในการทำความดีตามหลักพุทธศาสนา สังคมทุกวันนี้หากเกิดความสามัคคี ร่วมมือกันทำสิ่งที่ดี ย่อมจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และเป็นสุขได้

baสำหรับโครงการลมหายใจไร้มลทินปีที่ 6 จะเปิดรับผลงานเข้าประกวดในเดือนพฤษภาคม 2555 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมชมได้ที่ lomhaijai.org, opp.go.th, oppy.opp.go.th.

baนอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่าน Social Network facebook และ lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 02-641-8444 ต่อ 215
 
 
 
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
• MORE ABOUT THAILAND BUSINESS NEWS  :  CLICK  >  BIZZ NEWS SECTION
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• BIZZ NEWS : Hyundai Motor (Thailand) Press Conference มั่นใจยอดขายปี 2555 ขยับขึ้นร้อยละ 30 ตั้งเป้า 6,000 คันต่อปี
• BIZZ NEWS : Chevrolet ดีลเลอร์พร้อมรับแผนเปิดตัว TrailBlazer / Sonic ตั้งเป้ายอดขาย 85,210 คันภายในสิ้นปี
• BIZZ NEWS : Mazda Media Conference ปี '54 ดันยอดทะลุเกือบ 42,000 คัน ปี '55 ชู New BT-50 เสริมทัพด้วย Mazda3 1.6
• BIZZ NEWS : Toyota Annual Press Conference มั่นใจลงทุนเพิ่ม เปิดโรงงานอีก 2 แห่งในไทย คาดตลาด 2555 ขายมากกว่า 1 ล้านคัน
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail