July 5, 2016
Motortrivia Team (8140 articles)

Caltex Fuel Your School เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 3


Press Release

 

  นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3 กับ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (ที่ 3 จากขวา) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้เยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) โดยมี นายบุญญฤทธิ์ ศรีอ่อนคง ผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) นายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) นายจอห์น ฎะซิลวา ผู้อำนวยการดูแลภาคเอกชน และหัวหน้าฝ่ายการตลาด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (ที่ 2 จากขวา) และ นายไสว ศรีไสย ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (ที่ 1 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

   โครงการ Caltex Fuel Your School: เป็นโครงการเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 10 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้  


 

Hyundai H-1 Elite NS