Dunlop ประเทศไทย จัดกิจกรรม Tire Safety Campaign ปีที่ 3
July 13, 2016
Motortrivia Team (4862 articles)

Dunlop ประเทศไทย จัดกิจกรรม Tire Safety Campaign ปีที่ 3


Press Release

 

  บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม Dunlop Tire Safety Campaign ปีที่ 3 ให้ความรู้เรื่องยางรถยนต์ บริการตรวจสภาพยางรถยนต์ฟรี อาทิ ตรวจสภาพการสึกหรอของดอกยาง แรงดันลมยาง บริการเติมลมยาง พร้อมให้คำปรึกษา วิธีดูแลรักษา และยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์อย่างถูกวิธี

  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณปั๊ม ปตท.ประเสริฐชัย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีรถเข้ารับการตรวจเช็คกว่า 200 คัน และกว่า 30% เป็นรถยนต์ที่ติดตั้งยางดันลอปติดรถออกมาจากโรงงาน (OEM)  


Dunlop Tire Safety Campaign 2016


Drunk Dont Drive