July 10, 2016
Motortrivia Team (7543 articles)

FAST Auto Show 2016 สรุปยอดเงินสะพัดมากกว่า 2 พันล้านบาท


Press Release

 

  มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้ว FAST Auto Show Thailand ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ ประกาศความสำเร็จ สถิติผู้เข้าร่วมงาน 252,216 คน ยอดจองรถยนต์ภายในงาน 2,729 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ป้ายแดง 1,526 คัน และรถยนต์ใช้แล้วจำนวน 1,203 คัน รวมมูลค่ากว่า 2,240,000,000 บาท

  FAST Auto Show Thailand 2016 นำทีมโดย พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานบริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จำกัด และประธานจัดงานมหกรรม FAST Auto Show Thailand พร้อมพันธมิตรหลัก บริษัทผู้ผลิต โดยภายในงานมีโปรโมชั่นสินเชื่อต่างๆ พร้อมการรับประกันคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในงานได้ครบทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหมุนเวียนทั้งวัน ตลอดระยะเวลาการจัดงานด้วย

  ทีมผู้จัด FAST Auto Show Thailand 2016 ให้ความเห็นว่า งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จากความร่วมมือของพันธมิตรและค่ายรถยนต์ชั้นนำ รวมถึงบรรดาคนรักรถ และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้การจัดงาน FAST Auto Show Thailand 2016 ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดรถยนต์ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ให้เม็ดเงินสะพัดในระบบอีกด้วย  


 

Hyundai Smart Deal