July 8, 2016
Motortrivia Team (8001 articles)

Ford Driving Skills for Life โครงการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มผู้ฟัง จส. 100


Press Release

 

  เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร หรือ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรม Ford Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ให้กับกลุ่มผู้ฟังและสมาชิก จส. 100 กว่า 190 คน ณ เมโทร ไลฟ์ พาร์ค พระราม 9

  โครงการ Ford Driving Skills for Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ ผ่านการฝึกอบรมในสถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการให้ข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการขับรถยนต์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง อาทิ ท่านั่งในการขับรถและการจับพวงมาลัยที่ถูกวิธี หรือการควบคุมรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง วิธีการขับขี่ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  ฟอร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 9,000 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรม สำหรับการอบรมให้กับผู้ฟังและสมาชิกสถานีวิทยุ จส. 100 ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 190 คน โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม จส.100 ให้ความเห็นว่า การอบรม ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย กับ ฟอร์ดและ จส. 100 ในครั้งนี้ ให้ความรู้และมอบประสบการณ์ในการขับขี่มากขึ้น ได้เรียนรู้ทั้งการอบรมภาคทฤษฏีวิธีการดูแลรักษารถ เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ และยังได้ทดลองการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงบนท้องถนนในภาคปฏิบัติ และอยากให้ฟอร์ดจัดโครงการดีๆ ให้กับสังคมเช่นนี้ต่อไป

  ผู้สนใจสามารถคลิกไปที่ www.drivingskillsforlife.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ  


 

Hyundai Smart Deal