July 27, 2016
Motortrivia Team (7997 articles)

Mitsubishi มอบเครื่องยนต์ 4 ชุดแก่โรงเรียนพระดาบส


Press Release

 

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชินรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมแท่นตั้งจำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขายะลา โดยมีผู้บริหารจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิในจังหวัดยะลา นำโดย นายภาณุค์ปกรณ์ อภินันธนพัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ นางนภอมรพรรณ อภินันธนพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส (ที่ 4 จากขวา) และ อาจารย์สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่ 3 จากขวา)

  กิจกรรมบริจาคเครื่องยนต์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษา และพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครื่องยนต์ที่นำไปบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ใน Mitsubishi Pajero Sport 2 ชุด เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ใน Mitsubishi Triton และ Mitsubishi Pajero Sport 1 ชุด และเครื่องยนต์ที่ใช้ใน Mitsubishi Mirage และ Mitsubishi Attrage 1 ชุด  


 

Hyundai Smart Deal