July 27, 2016
Motortrivia Team (7986 articles)

ปนัดดา เจณณวาสิน ผู้บริหารหญิงคนแรกในกลุ่ม Isuzu/Mitsubishi


Press Release

 

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่งตั้ง คุณปนัดดา เจณณวาสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ (Executive Vice President) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้ โดยนับเป็นผู้บริหารหญิงคนไทยคนแรกและคนเดียว ที่มีตำแหน่งในระดับบอร์ดบริหารของบริษัทในกลุ่ม อีซูซุ มอเตอร์ และบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่นทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ชัดเจนของ ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ ว่า เพศไม่ใช่บรรทัดฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

  คุณปนัดดา เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงรถยนต์เมืองไทย รวมถึงธุรกิจอีซูซุในระดับโลก ถึงความสามารถ สไตล์การบริหารที่เน้นการสร้างทีม และเป็นตัวอย่างของนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถที่สุดคนหนึ่ง ทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิด ‘คิดให้ต่างอย่างอีซูซุ’ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

  คุณปนัดดา เริ่มทำงานกับบริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด ในปี 2520 ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานแห่งแรกและแห่งเดียว ในปี 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้หญิงคนแรกของบอร์ดบริหารญี่ปุ่นในตำแหน่งกรรมการบริหาร (Director), รองกรรมการผู้จัดการ (Vice President) ในปี 2550 และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice President) ในปี 2555 นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (Director) ของบริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท ตรีเพชร อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส อีกด้วย

  คุณปนัดดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยขณะเริ่มทำงานที่บริษัทตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ ก็ได้รับอนุญาตให้ลางานไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น และจบการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการค้าระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ (Hitosubashi University) โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ Japanese Government Scholarship) จากนั้นจึงกลับมาทำงานที่อีซูซุจนถึงปัจจุบัน

  ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ซึ่งอยู่ในกรุงโตเกียวนั้น คุณปนัดดา ได้ทำงานพิเศษเป็นผู้ประกาศวิทยุ Radio Japan ของสถานีโทรทัศน์ NHK เป็นระยะเวลา 4 ปี และหลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังได้ฝึกงานทางด้านการตลาด โดยทุนของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ Ministry of International Trade and Industry เป็นเวลา 1 ปีที่บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น (Isuzu Motors Limited) บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (Mitsubishi Corporation) และ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (Dai-Ichi Kikaku Co., Ltd.) อีกด้วย

  นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันแล้ว คุณปนัดดา ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษด้านการตลาดให้กับสถาบันชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตลอดจนการเขียนบทความด้านการตลาดในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจอีกด้วย

  คุณปนัดดา ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นปี 2548 สาขาธุรกิจยานยนต์, รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพประจำปี 2550 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์ประจำปี 2553 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย