July 20, 2016
Motortrivia Team (8140 articles)

Ssangyong ประเทศไทย พร้อมพัฒนางานด้านบริการหลังการขาย


Press Release

 

   ซันยอง ประเทศไทย รายงานว่า ปัจจุบันยอดจำหน่ายซันยองยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีมงานด้านบริการหลังการขาย จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองทุกคันอย่างมีคุณภาพ และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

   ทั้งนี้ซันยองได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในการพัฒนาทีมช่างและทีมงานด้านอะไหล่เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดส่งทีมงานไปรับการอบรมทั้งทางด้านเทคนิค และด้านทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองที่โรงงานในประเทศเกาหลีอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายเทคนิคและการอบรมของบริษัทก็ยังมีการจัดทำการฝึกอบรมบรรดาช่างและเจ้าหน้าที่อะไหล่อยู่เป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนมีการจัดการแข่งขันทักษะของช่าง ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

   ที่สำคัญ ซันยองยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านชิ้นส่วนอะไหล่ให้มีปริมาณที่พอเพียงสำหรับการให้บริการ โดยเฉพาะอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับการเช็คตามระยะ โดยฝ่ายอะไหล่ของบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดสั่งและนำเข้าอะไหล่เข้ามาสต๊อคไว้ให้เพียงพออยู่ตลอดจนเป็นที่มั่นใจว่า “หากอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับการเช็คระยะชิ้นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาให้ได้ภายในเวลา 7 วัน บริษัทฯ พร้อมที่จะจัดอะไหล่ชิ้นดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีการคิดเงินแต่อย่างใด” และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดบริการตรวจเช็คระยะที่สามารถให้บริการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 นาที ด้วยการจัดช่องซ่อมด่วน (Fast Service Lane) เพื่อให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้าซันยองใส่ใจ ให้บริการในทุกขั้นตอนด้วย

   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.ssangyong.co.th   


 

Hyundai H-1 Elite NS