July 12, 2016
Motortrivia Team (8001 articles)

Summit Capital แต่งตั้งผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลกลุ่มงานบริการลูกค้า


Press Release

 

  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ในเครือซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยภายในปี 2562 ล่าสุด ประกาศแต่งตั้ง คุณเสาวรส ปิ่นทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริการลูกค้าและปฏิบัติการ ดูแลงานพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานบริการลูกค้าและปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของซัมมิท แคปปิตอล

  คุณเสาวรส มีประสบการณ์มากว่า 27 ปีในสายงานด้านการบริการลูกค้า มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมระบบการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อโดยเฉพาะ เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัท เงินติดล้อ บริษัทเงินทุน เอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสท์เมนท์ จำกัด (มหาชน) และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลการันตีความสำเร็จมาแล้วคือ รางวัล Turnaround Time (TAT) Process Improvement หรือการปรับกระบวนการทำงานและพัฒนาระบบโอนเงินให้ลูกค้าได้รวดเร็วภายใน 30 นาที

   สำหรับหน้าที่หลักคือ การวางแผนการปฏิบัติงานที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการวางระบบงานด้านการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีระบบ ส่งผลให้การทำงานมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ซัมมิท แคปปิตอลสนใจที่จะได้เธอเข้ามาร่วมงานด้วย เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานบริการลูกค้าและปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  คุณเสาวรส กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้มาร่วมงานกับซัมมิท แคปปิตอล ในครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายในชีวิตการทำงานที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายผู้นำอันดับ 1 ทั้งนี้ ตนตั้งใจที่จะนำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วมาต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานบริการลูกค้าและปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกความต้องการ อีกทั้งยังส่งเสริมองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยจะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

  สำหรับคติในการทำงาน คุณเสาวรส บอกว่า “ต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำ และเน้นย้ำในเรื่องการทำงานเป็นทีม ซึ่งงานของฝ่ายปฏิบัติการนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ต้องประสานงานกับหลายฝ่าย เมื่อเรารู้จริงในงานส่วนนี้จะทำให้เราสามารถจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ง่าย คล่องตัวและทันสมัยยิ่งขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการจะพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จได้จะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยทีมเวิร์คที่มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด”  


 

Hyundai Smart Deal