July 31, 2016
Motortrivia Team (8001 articles)

Summit รุกใต้เปิดสาขาใหม่จังหวัดชุมพร


Press Release

 

  นายวิชิต พยุหนาวีชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เดินหน้ารุกตลาดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อขยายเครือข่ายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เปิดตัวศูนย์บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ ณ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้ หลังการสำรวจตลาดตั้งแต่ต้นปี 2558 มาแล้ว พบว่าพื้นที่นี้มีความหลากหลายในด้านธุรกิจ เช่น เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การทำประมง และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าปลีกเข้าไปลงทุนขยายสาขาให้บริการมากมาย แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของธุรกิจและของคนในพื้นที่ โดยมีลูกค้าให้ความสนใจใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สูงถึง 86 ล้านบาท หรือจัดเป็นสินเชื่ออันดับที่ 2 ในเขตพื้นที่ภาคใต้  


 

Hyundai Smart Deal