Archive

5.8Kviewsเรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : ฮอนด้า ประเทศไทย

794views Press Release   •   สมาคมผู้นำเข้าฯ ร่วมมือกับภาครัฐยกระดับมาตรฐานรถนำเข้า ชูนโยบาย “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส” ต้านรถนำเข้าผิด กม. เร่งเคลียร์ปัญหาภาษี CO2 และกระตุ้นคลังฯ ปรับลดภาษีนำเข้า พร้อมตั้งศูนย์รับร้องเรียนทุกปัญหารถนำเข้า •   นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ในฐานะนายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทย หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA เผยถึงทิศทางและนโยบายของสมาคมฯ หลังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ว่า: •   สมาคมฯ มีนโยบายในการผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐให้มีการประสานงานและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย