August 10, 2016
Motortrivia Team (10051 articles)

Hyundai จัดแข่งเจ้าหน้าที่บริการ/ช่าง ผู้ชนะร่วมแข่งขันระดับโลก


Press Release

 

  บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม The 8th Hyundai Motor Thailand Skill Olympic & Service Advisor Championship เพื่อสอบแข่งขันวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านการบริการ และพนักงานช่างของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้านการบริการและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ลักษณะการแข่งขันพนักงานจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านบริการ และ พนักงานช่าง ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานในส่วนที่รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งในภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านการบริการจะต้องทดสอบทักษะด้านการบริการทั้งหมด อาทิ ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์, ความรู้ด้านเทคนิค, การนัดรับหมายลูกค้าเพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการ รวมถึงสามารถแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  สำหรับพนักงานช่างจะต้องทดสอบในเรื่องของความรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์, การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ทั้งหมด รวมถึงการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ยังได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศกับกิจกรรม 3rd Service Advisor Championship 2016 ซึ่งเป็นการวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วโลก จัดขึ้นโดยบริษัท ฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ประเทศเกาหลี ในเดือนตุลาคม 2559 นี้ โดยในปีนี้เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านบริการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ คุณศิริพร สร้อยโคกสูง ตัวแทนจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได นครราชสีมา และพนักงานช่างที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือคุณอรัณ งามฉวี ตัวแทนจากโชว์รูมและศูนย์บริการสำนักงานใหญ่วิภาวดี

  กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ที่ใช้รูปแบบเดียวกันทั่วโลก บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ตอบสนองและเข้าร่วมในโครงการเพื่อให้ลูกค้าฮุนไดในประเทศไทย มั่นใจได้ทั้งในส่วนคุณภาพของรถยนต์ และการให้บริการหลังการขายในมาตรฐานเดียวกัน

  สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของฮุนได ประเทศไทยได้ที่เว็บไซท์ www.hyundai-motor.co.th หรือแฟนเพจ www.facebook.com/HyundaiThailand   


Hyundai Motor Thailand Skill Olympic 2016