August 16, 2016
Motortrivia Team (7103 articles)

J.D. Power เผย Porsche คือรถที่สร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้ขับ


Press Release

 

  ปอร์เช่ คว้ารางวัล J.D. Power APEAL ซึ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอเมริกา รับรองโดยสถาบัน J.D. Power โดย Porsche 911, Porsche Boxster และ Porsche Macan คือรถยนต์ที่ได้รับตำแหน่งอันดับ 1 ในประเภทของรถยนต์ระดับเดียวกัน ข้อมูลที่ได้นำมาจากผลการสอบถามเจ้าของรถใหม่มากกว่า 80,000 ราย และผ่านการพิจารณารถยนต์รุ่นต่างๆ มากกว่า 245 รุ่น จาก 33 โรงงานผู้ผลิต อีกทั้งยังจำแนกได้อีกถึง 10 ประเภท

  “ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขับขี่นั้น คือสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จด้านกลยุทธของเราได้เป็นอย่างดี”  Oliver Blume ประธานกรรมการบริหารของ Porsche AG กล่าว “ทิศทางที่ทุกหน่วยงานของเรากำลังมุ่งหน้าไป มีเป้าหมายเดียวคือลูกค้าของเราเท่านั้น เราไม่เพียงพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แต่ยังรวมไปถึงการบริการและการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของเราทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับปอร์เช่อย่างแท้จริง”

   ปอร์เช่สามารถยืนอยู่บนตำแหน่งสูงสุดในด้านของความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ถึง 12 ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2004 ผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกา ให้ความไว้วางใจในคุณภาพอันยอดเยี่ยมของรถสปอร์ตจาก Zuffenhausen ซึ่งตอบสนองความพึงพอใจของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี ด้วยผลลัพธ์ 877 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 1,000 คะแนน

  นอกเหนือจากรางวัลความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์แล้ว ปอร์เช่อีก 3 รุ่นยังสามารถคว้าอันดับสูงสุดในประเภทของรถยนต์ระดับเดียวกัน ประกอบด้วย Porsche 911 ในประเภท Midsize Premium Sporty Car ผลคะแนน 893 ตามด้วย Porsche Boxster ในประเภท Compact Premium Sporty Car ผลคะแนน 892 ปิดท้ายด้วย Porsche Macan ผลคะแนน 876 ในประเภท Compact Premium SUV

  ผลการค้นคว้าวิจัย APEAL Study ดังกล่าว ได้รับการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสถาบัน J.D. Power จากการสำรวจกลุ่มลูกค้าผู้ขับขี่ใช้งานรถใหม่เป็นระยะเวลา 90 วันหลังจากส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย โดยในปีนี้นับเป็นการสำรวจด้วยแบบสอบถามฉบับที่ 21 ซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ขับขี่รถยนต์ใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านรูปแบบคำถามถึง 77 หัวข้อและจำแนกได้อีกกว่า 10 ประเภท

  การสำรวจดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2015 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2016 ทั้งนี้หัวข้อการประเมินได้รวมเอาความคิดเห็นจากลูกค้าในส่วนของ “คุณภาพภายในห้องโดยสาร” และ “การขับขี่สไตล์สปอร์ต” เอาไว้ด้วย  


 

Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign