August 4, 2016
Motortrivia Team (7565 articles)

Shell Advance เดินสายให้ความรู้ช่างทั่วประเทศ


Press Release

 

  เมื่อเร็วๆนี้ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับมอเตอร์ไซค์ นำโดย คุณพสุนันท์ สุนทรรุจนวงศ์ (ที่ 3 จากทางซ้าย) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ และ คุณสมชาติ อิทธิสารรณชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เพื่อยานยนต์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่าย ร่วมกันจัดงาน “น้ำมันเครื่องเรื่องใหญ่…ไว้ใจเชลล์ แอ๊ดว้านซ์” ณ โรงแรม แกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ จะเดินสายเพื่ออบรมมอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษให้แก่ช่างซ่อมจากอู่ต่างๆ ทั่วประเทศ

  เชลล์ตั้งเป้าให้ความรู้แก่ช่างให้ได้กว่า 1,000 คนภายในปีนี้ ครอบคลุม 5 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และชลบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมแนะนำคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ สกู๊ตเตอร์ ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้โดยเฉพาะ  


 

Hyundai Smart Deal