August 22, 2016
Motortrivia Team (7997 articles)

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ รับ 2 รางวัลประจำปี 2559


Press Release

 

  บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ต้นแบบองค์กรธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใส่ใจในสวัสดิการของพนักงาน และบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว ยังมี บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันอีกด้วย

   และก่อนหน้านี้ ไทยรุ่งฯ ยังได้รับรางวัล การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ ประจำปี 2559  ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สนองพระราชดำรัส ด้วยการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักของประเทศ   เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งรางวัล  


 

Hyundai Smart Deal