September 4, 2016
Motortrivia Team (7725 articles)

ประกันภัยรถยนต์ ชดเชยรายได้รายวันได้ด้วยหรือ?


Press Release

 

  ประกันรถยนต์ เกี่ยวอะไรกับการชดเชยรายได้รายวัน? มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำประกันชีวิตมากกว่าไหม?… เรามีเรื่องน่าสนใจของการทำประกันรถยนต์ที่เป็นได้มากกว่าการทำประกันรถยนต์มาฝาก นั่นคือ เงินชดเชยรายได้รายวันจากการเกิดอุบัติเหตุ ที่เหมาะทั้งวัยทำงานที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องของรายได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม

ความคุ้มครองพิเศษเงินชดเชยรายได้รายวันที่เกิดจากอุบัติเหตุ
  เป็นความคุ้มครองที่คุ้มค่า คุณสามารถซื้อความคุ้มครองที่ว่าเพิ่มเติมได้กับประกันรถยนต์ทุกชั้น และยังให้ความคุ้มครองเรื่องชดเชยต่อวัน ต่อครั้งการเกิดอุบัติเหตุ นานสุด 30 วัน แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ:

1.  เหตุเกิดในรถคันที่เอาประกันภัยสำหรับคนที่เพิ่มความคุ้มครองพิเศษไว้
–   ชดเชยต่อวัน 5000 บาท
–   เมื่อเป็นผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
–   สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน ถ้าเกินกว่านั้นเป็นการเฉลี่ยการชดเชยแทน

2. ชดเชยรายได้เมื่อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอื่นๆ
–   ชดเชยต่อวัน 1500 บาท
–   เมื่อเป็นผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
–   เฉพาะผู้เอาประกันภัย (ชื่อของคนที่ทำประกันภัยไว้) จากการเกิดอุบัติเหตุทั่วไป เช่น ตกบันได รถชน ทำร้ายร่างกาย

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.frank.co.th/blog   


 

Hyundai Smart Deal