September 8, 2016
Motortrivia Team (7730 articles)

Ford และแพรวจัดอบรม Ford Driving Skills for Life 2016


Press Release

 

  เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับนิตยสารแพรวจัดโครงการฝึกอบรม Ford Driving Skills for Life (DSFL) หรือ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ให้กับผู้อ่านแพรว โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ด้านเทคนิคการขับรถที่ปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง โดยใช้ Ford EcoSport ที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะยอดเยี่ยมพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะในการอบรม นอกจากความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย วิทยากรยังได้ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณศิริเพ็ญ ผลัญชัย บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแพรว และ คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และมีมิสเตอร์แพรว คุณปารัณ เจียมจิตต์ตรง มาสร้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ สโมสรราชพฤกษ์

  โครงการ Driving Skills for Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้มีการจัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 9,000 ราย ซึ่งผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรม

  ผู้สนใจสามารถคลิกไปที่ www.drivingskillsforlife.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ  


 

Hyundai Smart Deal