September 18, 2016
Motortrivia Team (8115 articles)

Ford Driving Skills for Life รณรงค์ขับปลอดภัยในภาคเหนือ


Press Release

 

  เมื่อเร็วนี้ๆ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ และ ฟอร์ด อเมริกันมอเตอร์ส เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรม Ford Driving Skills for Life (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ในภาคเหนือ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้สถานการณ์เสมือนจริงโดยใช้ Ford Ranger ในการอบรมครั้งนี้ให้แก่ กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดนครสวรรค์และเชียงราย จำนวน 235 คน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ และสวนอาหารบ้านฮอลแลนด์ จังหวัดเชียงราย  


 

Hyundai H-1 Elite NS