Ford สานต่อกิจกรรม Ford Global Caring Month อาสาพัฒนาชุมชน
September 11, 2016
Motortrivia Team (5305 articles)

Ford สานต่อกิจกรรม Ford Global Caring Month อาสาพัฒนาชุมชน


Press Release

 

   ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อกิจกรรม Ford Global Caring Month กิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของฟอร์ดที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย เริ่มกิจกรรมของปี 2559 นี้ด้วยการนำพนักงานจิตอาสาของฟอร์ดจำนวน 90 คน และคณะสื่อมวลชน โดยร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากจำนวน 3 หลัง ได้แก่ ครอบครัวของ คุณพัด งาหอม, คุณกช ช่วยศรี และ คุณดวงจันทร์ วังคำ ในตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)

  “ฟอร์ดมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน”  คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากในจังหวัดระยองในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและยังเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของฟอร์ดที่ต้องการให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคม”

  ยิ่งไปกว่านั้น ฟอร์ดยังได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอีกสองกิจกรรมในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วง Ford Global Caring Month ได้แก่ การร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียนและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ทุพพลภาพที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และการร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) ภายใต้โครงการ Water Go Green เพื่อสร้างระบบส่งน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะมีอาสาสมัครฟอร์ดในประเทศไทยเข้าร่วมในทั้ง 3 กิจกรรมรวมกว่า 210 คน ที่สละเวลาในกิจกรรมเพื่อชุมชนรวมกว่า 1,680 ชั่วโมง

  นอกเหนือจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ตลอดปี ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมของฟอร์ดอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย หรือ Driving Skills For Life (DSFL) ที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านการผลิตนวัตกรรมใหม่อย่างโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในการอนุรักษ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  “ฟอร์ดเชื่อว่าพลังแห่งจิตอาสาของทุกคน แม้จะคนละเล็กละน้อย เมื่อร่วมมือกันแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมได้ในระยะยาวได้อย่างแน่นอน”  คุณศุภรางศุ์ กล่าวปิดท้าย  


 

Drunk Dont Drive