September 11, 2016
Motortrivia Team (6299 articles)

Ford สานต่อกิจกรรม Ford Global Caring Month อาสาพัฒนาชุมชน


Press Release

 

   ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อกิจกรรม Ford Global Caring Month กิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของฟอร์ดที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย เริ่มกิจกรรมของปี 2559 นี้ด้วยการนำพนักงานจิตอาสาของฟอร์ดจำนวน 90 คน และคณะสื่อมวลชน โดยร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากจำนวน 3 หลัง ได้แก่ ครอบครัวของ คุณพัด งาหอม, คุณกช ช่วยศรี และ คุณดวงจันทร์ วังคำ ในตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)

  “ฟอร์ดมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน”  คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากในจังหวัดระยองในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและยังเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของฟอร์ดที่ต้องการให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคม”

  ยิ่งไปกว่านั้น ฟอร์ดยังได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอีกสองกิจกรรมในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วง Ford Global Caring Month ได้แก่ การร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียนและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ทุพพลภาพที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และการร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) ภายใต้โครงการ Water Go Green เพื่อสร้างระบบส่งน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะมีอาสาสมัครฟอร์ดในประเทศไทยเข้าร่วมในทั้ง 3 กิจกรรมรวมกว่า 210 คน ที่สละเวลาในกิจกรรมเพื่อชุมชนรวมกว่า 1,680 ชั่วโมง

  นอกเหนือจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ตลอดปี ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมของฟอร์ดอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย หรือ Driving Skills For Life (DSFL) ที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านการผลิตนวัตกรรมใหม่อย่างโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในการอนุรักษ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  “ฟอร์ดเชื่อว่าพลังแห่งจิตอาสาของทุกคน แม้จะคนละเล็กละน้อย เมื่อร่วมมือกันแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมได้ในระยะยาวได้อย่างแน่นอน”  คุณศุภรางศุ์ กล่าวปิดท้าย  


 

Drunk Dont Drive