September 15, 2016
Motortrivia Team (6612 articles)

Honda Smart Idol โครงการค้นหา 20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่


Press Release

 

  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ Honda Smart Idol สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานนอกตำราเรียน ด้วยการรับสมัครนิสิต นักศึกษา หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี มีความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณดี รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ และเป็นตัวแทนของฮอนด้าในการแนะนำนวัตกรรมและยนตรกรรมของฮอนด้า รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับผู้เยี่ยมชมบูทแสดงรถยนต์ฮอนด้าในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่ 33 และงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 38 โดยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 20 คน นอกจากจะได้เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ของฮอนด้าแล้ว ยังได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่า 540,000 บาทอีกด้วย

  นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 22 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Honda Smart Idol โดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ honda-smartidol.com หรือ www.honda.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2559  


 

Drunk Dont Drive