September 24, 2016
Motortrivia Team (10076 articles)

Scania เปิดศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Assistance Center


Press Release

 

  สแกนเนีย เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังการขาย เตรียมเปิดตัว Scania Assistance Center ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ชั่วโมง พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยการการันตีคุณภาพงานซ่อม ส่งมอบรถตรงเวลา

  นายกุญญาวัฒน์ รวยอารีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวถึงแผนและกลยุทธ์การพัฒนางานบริการหลังการขายว่า การให้บริการหลังการขาย นับเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่สแกนเนียมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พยายามให้รถของลูกค้าสามารถกลับไปใช้งานได้เป็นปกติตามเวลาที่กำหนด (Uptime) เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

  สำหรับบริการหลังการขายของสแกนเนียนั้น เป็นการให้บริการที่ครบวงจรทั้งรถบรรทุกและรถโดยสาร ทั้งในด้านของการให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษารถ การตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของรถ การจำหน่ายอะไหล่ บริการสัญญางานซ่อมและบริการ โดยศูนย์บริการมาตรฐานของสแกนเนียนั้น มีความพร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษที่เหมาะสมกับการซ่อมบำรุงและทีมช่างเทคนิคผู้เชียวชาญที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทำให้ทราบว่า สิ่งที่สร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด คือ การรับประกันคุณภาพงานซ่อม ส่งมอบรถตรงเวลา และ ราคาที่สมเหตุผล

  ปัจจุบัน สแกนเนียมีศูนย์บริการทั่วประเทศทั้งหมด 10 ศูนย์บริการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมามีกลุ่มลูกค้าทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกเข้ามาใช้บริการศูนย์สแกนเนียกว่า 7,000 คัน หรือ มากกว่า 50 คันต่อวัน โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนางานบริการหลังการขายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในไตรมาส 4 ของปีนี้ สแกนเนียจะมีการจัดตั้ง สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ชั่วโมงเพิ่มเติม

   สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์ จะเป็นผู้ให้บริการประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมงานช่างเทคนิคช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Scania Assistance) ซึ่งจะมีระบบติดตามงานซ่อมแบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) ทำให้ลูกค้าทราบถึงสถานะงานซ่อมได้ตลอดเวลาผ่านทาง SMS โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะทำหน้าที่ติดต่อและดูแลงานซ่อมตั้งแต่ลูกค้าแจ้งความเสียหายจนรถได้รับการแก้ไข ทำให้มั่นใจได้ว่ารถของลูกค้าจะไม่ถูกจอดทิ้งหรือไม่ได้รับการดูแล มั่นใจว่าการเปิดให้บริการ สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ชั่วโมง จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของสแกนเนีย และ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารหันสนใจใน สแกนเนีย มากขึ้นอีกด้วย