September 18, 2016
Motortrivia Team (6606 articles)

64 ปีสยามกลการ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย


Press Release

 

  64 ปี สยามกลการ สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ชูคำ 3 คำ ซื่อสัตย์…สามารถ….ขยัน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อคืนกำไรสู่สังคมในโอกาสครบรอบ 64 ปี บริษัท สยามกลการ จำกัด ซึ่งตรงกับ 4 กันยายนของทุก ๆ ปี

  ดร. พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้ความสำคัญการศึกษาของบุตรพนักงานครอบครัวสยามกลการ โดยมอบทุนการศึกษาแก่อนาคตของชาติ โดยปี 2016 ทุนสนับสนุนมาจากมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา, มูลนิธิสยามกลการ, ทุนบริษัท สยามกลการ จำกัด, ทุนบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และทุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบแก่บุตรพนักงาน นิสิต นักศึกษา ในระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง ทุนสื่อมวลชน ที่สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสยามกลการด้วยดีเสมอมา จำนวน 320 ทุนเป็นเงิน 2,132,000 บาท และได้รับเกียรติจาก ครูลูกกอล์ฟ – คณาธิป สุนทรรักษ์ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนทุกคนในการเรียน ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด และยังสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาได้ดีถ้าต้องการพัฒนา

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์..สามารถ..ขยัน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร โดยในปี 2016 มีพนักงานจำนวน 500 คน ที่ได้รับรางวัล หากเปรียบเทียบกับอายุการทำงานทั้งหมด 7,775 ปี ที่มาจากอายุงานครบ 10, 20, 30 ปี และเกษียณอายุจากหลายบริษัทในกลุ่มสยามกลการ ที่แสดงให้เห็นว่าพลังที่ออกมาจากข้างในของทุกคน เสมือนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจ ให้เติบโตก้าวไปอย่างมีเสถียรภาพ และร่วมกันพัฒนางานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นรากฐานสำคัญที่สุดต่อทุกกลไกในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคงต่อไป และยังได้รับเกียรติจาก คุณเอกชัย วรรณแก้ว หรือ มนุษย์เพนกวิน ซุปเปอร์ฮีโร่ของคนไทยที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ลงมือทำ” และยังมีกิจกรรม SMG’s GOT Talent เป็นการสร้างสรรค์งานอย่างมีความสุขและสนุกสนานโดยพนักงานในกลุ่ม

  64 ปี สยามกลการ รากฐานมั่นคงที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย และสังคมไทยมายาวนาน เพราะนี่คือ ธุรกิจชีวิตอนาคตลูกหลานครอบครัวสยามกลการ ที่อยากเห็นเยาวชนของชาติทุกคนตั้งใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความเชื่อมั่นที่ว่า….ทุกอย่างทำด้วยใจการห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังคำนึงการเสริมสร้างพนักงานทุกคน ให้มีความสุขกับงาน เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขหรือ HAPPY WORKPLACE ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  


 

Drunk Dont Drive