October 16, 2016
Motortrivia Team (10628 articles)

Ford เปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจร ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์


Press Release

 

  ฟอร์ด ประเทศไทย นำโดย นายณรงค์ สีตลายน (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรพล ชัยตระกูลทอง (ขวา) ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท รุ่งเจริญ พลัส ในพิธีเปิดโชว์รูม ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์ โชวร์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกของฟอร์ดแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่รวมทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และศูนย์ซ่อมสีไว้ในที่เดียวกันบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร โดย โชว์รูมแห่งนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและรองรับความต้องการของลูกค้าฟอร์ดในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ด้วยช่องซ่อมในศูนย์บริการกว่า 20 ช่องซ่อมที่สามารถรองรับรถยนต์ของลูกค้าได้เดือนละ 600 คัน และศูนย์ซ่อมสีตัวถังอีกกว่า 20 ช่องซ่อมที่รองรับรถยนต์ของลูกค้าได้อีกเดือนละ 200 คัน

  การให้บริการลูกค้า ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ฟอร์ดให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ฟอร์ดจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ รวมไปถึงการขยายเครือข่ายศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการให้บริการที่เป็นเลิศ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.ford.co.th