October 24, 2016
Motortrivia Team (10063 articles)

MDS ปรับแผนรับธุรกิจรถเช่า ท่องเที่ยว-ลงทุนไทยสร้างดีมานต์

ประชาสัมพันธ์

●   มาสเตอร์กรุ๊ปฯ เร่งดำเนินงานบริษัทในเครือ MDS เพื่อรองรับธุรกิจรถเช่าที่ยังมีแนวโน้มเติบโต หลังผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คาดการณ์นักเที่ยวมาไทยปีนี้เกือบ 34 ล้านคน ส่วนระยะยาวอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจอื่นๆ ยังมีนักลงทุนมาไทยต่อเนื่อง ส่งผลให้ดีมานต์ธุรกิจรถเช่าพร้อมคนขับขยายตัวต่อเนื่อง

●   นายถิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย ) จำกัด (MDS : Master Driver and Services (Thailand) Co.,Ltd.) ในเครือ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (เอ็มจีซี-เอเชีย) เผยว่า “เราได้วางแผนเชิงรุก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจรถเช่าซึ่งมีแนวโน้มการขยายอย่างมากในอนาคต เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวของประเทศยังได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอันมาก โดยตั้งเป้าผลิตบุคลากรในปีนี้ให้เพิ่มเป็น 500 คน และใน อีก 2-3 ปีข้างหน้ามีแผนเพิ่มอีก 100%”

●   จากการสำรวจโดยความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี ทั้งในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว ผลการสำรวจในครั้งนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเมืองไทยในปี 2559 ว่าอาจจะมีมากถึงเกือบ 34 ล้านคน ซึ่งหากการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นจริง นั่นหมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นถึง 13.35% ในรอบปี และประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากถึง 1.71 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงเกือบ 18% จากปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่คาดว่าจะเข้ามาเที่ยวในไทยเกิน 10 ล้านคนเป็นครั้งแรกในปีนี้ หลังจากที่ในปี 2558 นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยมากถึง 8.1 ล้านคน ซึ่งการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และแรงสนับสนุนจากภาครัฐถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในปีนี้

●   “นอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้ว ในภาคธุรกิจด้านอื่นก็ยังมีแนมโน้มที่ดีในอนาคตเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ในการเข้ามาลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยานยนต์และธุรกิจต่อเนื่อง จากปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นผลให้ องค์กรหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการบริการรถเช่าพร้อมคนขับมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอ็มดีเอส มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการ การให้บริการที่มีศักยภาพ มีความความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการบริการในระดับที่พรีเมียม ซึ่งเป็นที่นิยมจากบริษัทต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาลงทุนในไทย”

●   เอ็มดีเอส เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ช่วงปี 2007 ช่วงแรกเน้นรองรับธุรกิจรถเช่าเป็นหลัก แต่ล่าสุดบริษัทได้ปรับนโยบายและเป้าหมายไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทคนไทยที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนี้ ที่มีการลงทุนด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรด้านต่างๆ จากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้ มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (MAT) ในเครือเอ็มจีซี-เอเชีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการได้มากยิ่งขึ้น โดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน การใส่ใจและดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการ

●   นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกับองค์กรของเอ็มดีเอส ทั้งญี่ปุ่นและยุโรป ก็ได้เข้ามาร่วมจัดอบรมกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เทคโนโลยีด้านยานยนต์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัย และแนวการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ   ●