October 23, 2016
Motortrivia Team (8041 articles)

สยามกลการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมทดสอบและพัฒนาทักษะผู้ควบคุมรถยก


Press Release

 

●   นายเข้มแข็ง ขันแข็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถเช่าและบริหาร (ที่ 4 จากขวา) บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ผู้แทนจำหน่าย UniCarriers Forklift ให้การต้อนรับ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายอาทิตย์ อิสโม (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของบริษัท พร้อมจัดกิจกรรมทดสอบและพัฒนาทักษะผู้ควบคุมรถยกเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กรในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้   ●