October 5, 2016
Motortrivia Team (10669 articles)

สยามกลการอุตสาหกรรม เปิดบริการเช่า Forklift พร้อมพนักงานขับ


Press Release

 

  ภาพการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์ วิ่งไป-มา ยกของขึ้น-ลง จากรถไปเก็บที่ชั้น จากชั้นไปโหลดขึ้นรถ ยกของหลีกจากทางวิ่งเพื่อวางของลอตใหม่ ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่เห็นผ่านตากันบ่อยครั้งตามโรงงาน คลังสินค้า โกดัง ลานพักสินค้าต่างๆ ซึ่งภาพชินตาเหล่านี้ดูเป็นงานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะอะไรมากมายในการทำงาน หรือบริหารจัดการ

  เบื้องหลัง “งานง่าย” มีความซับซ้อนและความสิ้นเปลืองที่คาดไม่ถึงอยู่มากมาย หากไม่บริหารจัดการให้ดี อาทิ ความเสียหายของสินค้า อุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน เครื่องเสีย คนขับลา และอีก 108 ปัญหาที่กวนใจพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  รถ ยูนิ แคริเออร์ (Uni Carriers) ฟอร์คลิฟท์ วางแผนงานต่างๆ อย่างครบวงจร เชี่ยวชาญ และสร้างบริการ “เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับ” เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าภายในโรงงงานหรือคลังสินค้า ตอบโจทย์การทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และควบคุมต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ

ข้อดีการเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมพนักงานขับ
1.  ทำรอบได้เร็ว ขนของได้เยอะ ลดอุบัติเหตุด้วยทักษะและการฝึกอบรมพนักงานขับที่ได้มาตรฐาน มีความชำนาญสูง
2.  ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรม สามารถใช้บริการเช่าพร้อมพนักงานขับได้ทันที
3.  ลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายแฝง อาทิ ค่าดูแลคน, เชื้อเพลิง, Turn Over คนเข้า-ออก, ค่าคนคุม, ค่าสินค้าเสียหาย หรือค่าประกันภัย
4.  หมดปัญหาดูแลซ่อมบำรุง มีทีมบริการบำรุงรักษาทุกๆ 200 ชม. (เพิ่ม-ลดความถี่ตามการใช้งาน) หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.  รถเสียมีสำรองทันที หากรถเสีย หรือมีปัญหาให้งานหยุดชะงัก บริษัทเตรียมรถสำรองไว้ใช้แทนทันทีระหว่างซ่อม

  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-746-7311 หรือ nissan-nft.com/index.php/lease