October 16, 2016
Motortrivia Team (6906 articles)

สิทธิผล We Care สานต่อโครงการ Local Hero พาพี่กลับถิ่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 16


Press Release

 

   สิทธิผล วีแคร์ สานต่อกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ภายใต้โครงการ Local Hero ฮีโร่แห่งท้องถิ่น กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 16 นำทีมโดย คุณวิชัย กิ่งชา ผอ.โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดทริปพาตัวแทนพนักงานสิทธิผล กรุ๊ป คุณชาติ จันทร์สันเทียะ พนง.คลังสินค้า ซึ่งร่วมงานกับสิทธิผลกรุ๊ปถึง 15 ปี กลับไปสร้างความดีตอบแทนคุณอดีตสถานศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนเครื่องมือทางการเรียนการสอน ด้วยการเป็นผู้ร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาด้วยตนเอง มูลค่าร่วมแสนบาทที่ทางสิทธิผลให้การสนับสนุน โดยมี คุณมงคล ท่วมกลาง ผอ.โรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎ์วิทยา) อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

   โครงการ Local Hero ฮีโร่แห่งท้องถิ่น กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 มุ่งเน้นและส่งเสริมพื้นฐานด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ โดยทางโครงการให้ความสำคัญกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าถึงได้ยาก หรือยังไม่มีองค์กรใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

   โครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่กับทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน กระตุ้นการทำดี สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ตัวพนักงานเองในฐานะเป็นผู้ให้ ด้วยการกลับไปเยี่ยมอดีตสถานศึกษา พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคุณครูและน้องๆ ทั้งยังได้เป็นบุคคลต้นแบบอันดีด้านความกตัญญูให้นักเรียนรุ่นน้องยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

   คุณวิชัย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี โครงการ Local Hero ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาแล้วถึง 15 ครั้ง เดินทางไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงานที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ โรงเรียนไตรคามสามัคคี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์, โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า อ.กันตัง จ.ตรัง, โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์, โรงเรียนบ้านโนนประทาย อ.กุดชุม จ.ยโสธร, โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็นต้น”

   “เราได้มอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิ ชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยให้พนักงานร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบด้วยตนเอง ซึ่งยากที่เขาจะมีโอกาสได้ทำเช่นนี้ อย่างน้อยให้เขารู้สึกว่าสักครั้งในชีวิตได้ทำอะไรดีๆเพื่อตอบแทนสังคมที่เติบโตมาบ้าง พอเขาได้ทำก็มีความสุข รู้สึกดีใจที่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับสิทธิผล เห็นความสำคัญในตัวเขา และขอบคุณแทนทางโรงเรียนที่โครงการได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ”

   สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ได้ที่ www.facebook.com/sittipolwecare   


 

Drunk Dont Drive