October 28, 2016
Motortrivia Team (10087 articles)

ไทยรุ่งฯ ขยายตลาด เปิดตัวแทนจำหน่ายจังหวัดอุบลราชธานี


Press Release

 

●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ในเขตภาคอีสานตอนล่าง พร้อมเปิดจองและจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

●   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 รถโชว์คันแรกพร้อมทั้งรถยนต์ทดลองขับ ได้ส่งมอบให้กับผู้แทนจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากทางผู้บริหาร คุณเริงจิตร จึงวิมุติพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณนันทรัตน์ จึงวิมุตติพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลง่วนอัง มอเตอร์กรุ๊ป จำกัด พร้อมตัวแทนจากไทยรุ่งฯ คุณประเสริฐชัย  ฉายแสง รองหัวหน้าส่วนการตลาด, คุณปาริชาติ อบเชย เจ้าหน้าที่เขตการขาย ร่วมส่งมอบรถยนต์ TR Transformer ให้กับทางผู้แทนจำหน่าย

●   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เชิญได้ที่ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดอุบลราชธานี  โทร.045-475217-9   ●