November 5, 2016
Motortrivia Team (6219 articles)

BRG Group บำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ถวายแด่ ร.9


Press Release

 

●   เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (แถว 2 คนที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร, นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (แถว 1 คนที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร, นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส (แถว 1 คนที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ, นางสาวศศิโสภา ศศิผลิน (แถว 1 คนที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหาร  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บีอาร์จี กรุ๊ป ร่วมกับ นางสาวณัฐธิมา ศรีรัตนประภาส (แถว 1 คนที่ 1 จากขวา) ประธานมูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการเสด็จสวรรคต ครบ 15 วัน  ณ ศาลารัก ศิประกร คณะ 5 วัดมหรรณพารามวรวิหาร   ●


 

Drunk Dont Drive