November 9, 2016
Motortrivia Team (6753 articles)

รู้จักประกันรถยนต์และเงินชดเชย “ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อม”


Press Release

 

●   คุณเคยได้ยินเรื่องของ ค่าขาดประโยชน์ระหว่างการซ่อม ไหม? ประกันรถยนต์ที่คุณซื้อไปครอบคลุมเรื่องนี้ด้วย โดยค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมนี้จะใช้ได้เมื่อเราเป็นฝ่ายถูก มันคือเงินชดเชยที่เราสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันรถ หรือคู่กรณีที่เราประสบเหตุ เช่น ค่าเดินทางที่เราต้องนั่งแท๊กซี่ไปทำงาน ซึ่งการประมาณการตามความเป็นจริงจะดีที่สุดเพื่อความราบรื่นในการได้รับเงิน

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.   ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์ พร้อมสำเนาเอกสาร ซึ่งต้องระบุวันที่ติดต่อซ่อมรถกับอู่ซ่อม
2.   ใบเคลม (ใบรับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน) ที่เจ้าหน้าที่เคลมออกให้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ระบุว่ารถเสียหายตรงไหน
3.   สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หน้าแรกกรมธรรม์ประกันภัยของเรา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.   สำเนาทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน ระบุวันจดทะเบียนและกรรมสิทธิ์ ชื่อเจ้าของรถยนต์ ซึ่งต้องเป็นชื่อคนเรียกร้อง
5.   สำเนาใบขับขี่รถยนต์ อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนา
6.   ใบรับรถ หรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ ย้ำว่าต้องระบุวันที่รับรถซ่อมเสร็จไว้อย่างชัดเจน
7.   รูปถ่ายตอนซ่อม ขอได้จากอู่ ไม่มีไม่เป็นไร แต่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเรียกค่าสินไหมได้ว่าซ่อมตรงไหน ระยะเวลาเท่าใด
8.   หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ หาตัวอย่างได้จาก Google ซึ่งเป็นตัวอย่างฟอร์มการเขียน
9.   หน้าบุ๊กแบงก์สมุดบัญชีธนาคารที่เราต้องการให้ประกันโอนเงินเข้าบัญชี สามารถถามได้เลยว่าใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วัน

ข้อสำคัญ
●   ขอชื่อ เบอร์ติดต่อ จดชื่อผู้รับเรื่องไว้ด้วย เพื่อให้เราสามารถตามเรื่องถูกคน เนื่องจากเรื่องอาจจะเงียบไป และบางคนก็อาจจะท้อในการเรียกร้อง สิทธิ์ของเรา ในกรณีที่เราไม่ผิด ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ไม่เช่นนั้นประกันรถยนต์อาจจะหาเรื่องให้คุณไปเอาเอกสารมาเพิ่มจนบางรายขี้เกียจเสียเวลาไปๆ มาๆ เลยเลิกเรียกร้องเงินส่วนนี้

●   ควรเตรียมเอกสารเสำเนาไว้ 2 – 3 ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานของเราด้วย อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น หากเรียกตามจริงหรือมีหลักฐานใบเสร็จต่างๆ ประกันก็จะจ่ายให้ตามกฏ แต่หากมีการเรียกร้องมากเกินความจริง เช่น วันละ 500 – 600 เป็นเดือนๆ หรือเรียกเกินจากความเป็นจริงมากจนเกินไป แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่จะต้องทำการต่อรอง

●   ประกันรถยนต์ควรเป็นเรื่องที่พูดคุยได้อย่างตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.frank.co.th   ●


 

Drunk Dont Drive