GM ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 5 ปีซ้อน
November 28, 2016
Motortrivia Team (4643 articles)

GM ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 5 ปีซ้อน


Press Release

 

●   เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM – American Chamber of Commerce in Thailand) ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจากความทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และความมุ่งมั่นเพื่อเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีของสังคมเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

●   รางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เริ่มมอบครั้งแรกในปี 2550 มุ่งยกย่ององค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของหอการค้าอเมริกาในประเทศไทยที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว รางวัลนี้พิจารณาโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรธุรกิจที่จะต้องมีประสิทธิภาพสูงในสี่ด้าน ได้แก่ ความใส่ใจในเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของสังคม การสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่เศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และความยั่งยืนของโครงการรับผิดชอบต่อสังคม

●   “รางวัลนี้เป็นการส่งเสริมให้เราเดินหน้าดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ที่ผ่านมาเราไม่เพียงทำงานเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังทุ่มเททำงานในหลายโครงการเพื่อยกระดับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่มุ่งพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลกในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  มร. เวล ฟาร์กาลี (Wail Farghaly) กรรมการผู้จัดการ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยกล่าว

●   ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดตัวโครงการ “คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์” (Child Occupant Safety Campaign) มุ่งรณรงค์การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถด้วยการให้ความรู้พ่อแม่และผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญและวิธีการติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กทุกช่วงอายุอย่างถูกต้อง

●   จีเอ็ม ประเทศไทยยังได้มอบรถที่ใช้ทดสอบทางวิศวกรรมจำนวน 7 คันให้แก่สถาบันการศึกษา 7 แห่งในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้ตามมาตรฐานของจีเอ็ม ทีมวิศวกรจะต้องมีการทดสอบรถรุ่นใหม่ทุกรุ่นก่อนที่จะเริ่มเดินสายการผลิตจริง หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นรถทดสอบดังกล่าวสามารถนำมาสร้างประโยชน์ต่อได้โดยการมอบให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

●   เมื่อกลางปีที่ผ่านมา จีเอ็ม ประเทศไทยจัดกิจกรรม “ฟื้นฟูป่าชายเลน” ที่ปากน้ำประแสร์จังหวัดระยองเป็นปีที่สองเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้บริหารตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแสตัวแทนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนใกล้เคียงตลอดจนพนักงานและครอบครัวกว่า 150 คนจากศูนย์การผลิตของจีเอ็มประเทศไทยจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นจีเอ็มยังให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนถึงความสำคัญของต้นโกงกางที่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่ชายฝั่งทะเล

●   ศูนย์การผลิตจีเอ็มประเทศไทย จังหวัดระยอง ยังได้รับรองการอนุรักษ์จากสภาที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า สำหรับการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์การผลิตของจีเอ็มได้รับรองการอนุรักษ์จากการดำเนินโครงการ อาทิ การสร้างสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่น การประกาศนโยบายปกป้องต้นไม้และสัตว์ป่าที่พบในศูนย์การผลิต โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับนักเรียนและชาวชุมชนในท้องถิ่น

●   นอกจากนี้เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตเดินทางเยือนโรงเรียนในชุมชนทั่วประเทศตลอดทั้งปี เพื่อมอบ วัน เวิลด์ ฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตก พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้อาทิ ขนมและนม รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีพลังบวกทั้งด้านสุขภาพร่างกายและการศึกษา ปัจจุบันเชฟโรเลตได้มอบวันเวิลด์ฟุตบอลมากกว่า 24,000 ลูกในประเทศไทย และประมาณ 370,000 ลูกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 1.5 ล้านลูกทั่วโลก ส่งผลด้านบวกต่อชีวิตผู้คนประมาณ 45 ล้านคนใน 94 ประเทศ

●   นอกจากรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จีเอ็มยังได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดริเริ่มหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐอเมริกา

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.chevrolet.co.th หรือ www.facebook.com/chevyclub   ●


 

Drunk Dont Drive