November 15, 2016
Motortrivia Team (6216 articles)

Isuzu มอบทุนเรียนยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาประจำปี 2559


Press Release

 

●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์แห่งการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษประจำปี 2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 59 ทุน มูลค่ากว่า 1,820,000 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่เยาวชนที่เปี่ยมความสามารถระดับแถวหน้าของประเทศ

●   มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทรถยนต์ชั้นนำและนิติบุคคลที่ดีของสังคม อีซูซุไม่ได้มีเป้าหมายแค่เพียงการผลิตยานยนต์ที่มีคุณภาพแต่ยังรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมไทย ดังนั้นจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่ ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถาบันการศึกษากว่า 235 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผ่านองค์กรต่างๆ มากมาย เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโดยรวมของบุคคลและสังคม เพื่อก่อให้เกิดความรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศต่อไปในอนาคต”

●   ทั้งนี้ ทุนการศึกษาพิเศษ ประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม เป็น 1 ในทุนการศึกษาประจำปีที่ทางกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อมอบให้นิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบในแต่ละสาขาวิชาเข้ารับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว แล้วนำโอกาสที่ได้ไปใช้เพิ่มพูนศักยภาพทางการศึกษาให้เกิดความต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป และเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพเยี่ยมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต สมดังปณิธาน “วิถีอีซูซุ” ที่กลุ่มอีซูซุตั้งมั่น นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”

●   นางสาวกานพลู บุรินทร์รัตน์ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับมอบทุนครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้รับมอบทุนผลการเรียนยอดเยี่ยมในครั้งนี้ สำหรับเกรดเฉลี่ย 3.89 ที่ได้มานั้นก็เกิดขึ้นจากที่เราตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและกลับมาทบทวนตำราที่บ้านอย่างต่อเนื่อง อยากฝากให้เพื่อนๆ ให้ความสำคัญกับการเรียนมากๆ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า และต้องขอขอบคุณอีซูซุมากๆ ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ โดยจะนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนต่อไปค่ะ”

●   เช่นเดียวกับน้องๆ เยาวชนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย นายฐิติวุฒิ พิริยะกุลชัย กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเพราะเป็นทุนที่ต้องผ่านการคัดเลือกเข้มข้น ทำให้พวกผมมีกำลังใจ ตั้งใจจะนำทุนที่ได้ไปแบ่งเบาภาระเรื่องเรียนให้กับครอบครัว แล้วก็อยากฝากถึงเพื่อนๆ ทุกคนว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอก็ถือเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคนทำได้ง่ายๆ เพื่อตัวเองและคุณพ่อ-คุณแม่ ครับ”   ●


 

Drunk Dont Drive