November 16, 2016
Motortrivia Team (8005 articles)

Mazda คว้าตำแหน่งผู้ผลิตรถที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดจาก EPA


Press Release

 

●   มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศผล รายงานแนวโน้มการประหยัดน้ำมันของรถยนต์นั่ง หรือ Light Duty Fuel Economy Trends Report (*1) จัดทำโดย สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ EPA – Environmental Protection Agency เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2016 ที่ผ่านมา โดยมาสด้าได้คะแนนสูงสุดด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในประเภทรถยนต์ที่พัฒนาโดยผู้ผลิต สำหรับรถยนต์รุ่นปี 2015 (*2) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

●   รายงานของ EPA สรุปผลของแนวโน้มการประหยัดน้ำมันในรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี และจัดลำดับอัตราการประหยัดน้ำมันของผู้ผลิตรถยนต์ หรือ Manufacturer Adjusted Fuel Economy โดยรถของมาสด้ามีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ 29.6 ไมล์/แกลลอน หรือ 12.6 กิโลเมตร/ลิตร ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 0.2 ไมล์/แกลลอน หรือ 0.1 กิโลเมตร/ลิตร

●   ปัจจุบันมาสด้าได้พัฒนาเทคโนโลยี SkyActiv เจนเนอเรชั่นใหม่ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง โครงสร้างตัวถัง และช่วงล่าง ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ได้กระจายอยู่ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ของมาสด้า และเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยให้มาสด้าได้รับการจัดลำดับให้เป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดถึง 4 ปีติดต่อกัน

●   ข้อมูลเพิ่มเติม: www.epa.gov หรือเว็บไซต์ของมาสด้าด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม: mazda.com/technology/env   ●


*1 : รายงานรายปีที่จัดทำขึ้นโดย EPA โดยสรุปทิศทางอัตราการประหยัดน้ำมันในรถยนต์นั่งและรถกระบะ ตั้งแต่ปี 1975 : www3.epa.gov.
*2 : อัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยของรถยนต์ทั้งหมดที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเวลา 1 ปี โดย EPA จะพิจารณาจากอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยของการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองของรถแต่ละรุ่นและในแต่ละ model year และหาค่าเฉลี่ยโดยคิดตามสัดส่วนของยอดขาย


 

Hyundai Smart Deal