November 13, 2016
Motortrivia Team (7288 articles)

Nippon Paint สนับสนุนอุปกรณ์พ่นซ่อมสีวิทยาลัยสารพัดช่าง


Press Release

 

●   นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์พ่นซ่อมสี เพื่อใช้ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์แก่วิทยาลัยสารพัดช่างจำนวน 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้   ●


 

Hyundai BKK Motor Show