November 13, 2016
Motortrivia Team (7720 articles)

สยามกลการอุตสาหกรรม อบรมการขับรถยกและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี


Press Release

 

●   นายณรงค์ฤทธิ์ เกษาพันธ์ ผู้จัดการส่วนวิชาการฝึกอบรม (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ผู้แทนจำหน่ายยูนิแคริเออร์ ฟอร์คลิฟท์ (Uni Carriers) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และมอบใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรม “อบรมการขับรถยกและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัย” ซึ่งมีการฝึกขับรถยกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการควบคุมรถยก การบำรุงรักษารถอย่างถูกวิธี และส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานเคลื่อนย้ายสินค้าในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง โดยมีผู้สนใจร่วมเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-746-7311 หรือ nissan-nft.com   ●


 

Hyundai Smart Deal