November 4, 2016
Motortrivia Team (10485 articles)

นิสิตเก่าวิศวะจุฬาฯ จัดสัมมนาประเทศไทยกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า


Press Release

 

●   สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทัพจัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้า ประเทศไทยกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ดึงตัวแทนจากภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในประเด็นน่าสนใจต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำความรู้จักรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV (electric vehicle) ยานยนต์แห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า พร้อมเผยนโยบายสนับสนุนจากทุกภาคส่วน นำเสนอนวัตกรรมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ จากผู้ผลิตและออกแบบในระดับประเทศและระดับโลก พร้อมจัดแสดงนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ภายในงาน

●   ศาสตราภิชาน พูลพร แสงบางปลา แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักพัฒนาวงการยานยนต์ไทย กล่าวว่า “รถยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ได้ชูเป็นนโยบายสำคัญ และมีแผนที่จะส่งเสริมให้ผลิตในเร็วๆ นี้ ทำให้ประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักรถยนต์ไฟฟ้ามากพอ หรือยังมีข้อสงสัยในหลายๆ ประเด็น ไม่ว่าจะในประเด็นการใช้งาน การบำรุงรักษา เทคโนโลยี ความปลอดภัย ตลอดไปจนถึงนโยบายของภาครัฐที่จะออกมาส่งเสริมและรองรับนวัตกรรมยานยนต์ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการใช้งานของประชาชน และสอดคล้องกับภาคเอกชนจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการยานยนต์ และคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส จึงเห็นโอกาสที่จะจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่นิสิตเก่าฯและผู้สนใจทั่วไป”

●   วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีแนวทางสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ตามแผนบูรณาการพลังงานของประเทศ เช่นการร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทยในการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวน 100 สถานี ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ แต่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานได้ถึงปีละ 1.7 หมื่นล้านบาท เพราะรถยนต์ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ถูกกว่าน้ำมันหลายเท่า โดยได้ตั้งเป้าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไว้ที่ 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579”

●   ภายในงานยังได้เสวนาถึงประเด็นน่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างรอบด้าน จากผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ ประเด็นของระบบขับเคลื่อนในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า และชุดแบตเตอรี่ ประเด็นสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า และชนิดของปลั๊กชาร์จ ประเด็นรถยนต์ไฟฟ้าระบบต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ประเด็นรถยนต์ไฟฟ้าคิดค้นประกอบใหม่ทั้งคันจากคนไทย และประเด็นรถยนต์ดัดแปลง หรือ Retrofit จากเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

●   นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้าระบบต่างๆ จากผู้ผลิตในตลาดโลก ผู้ผลิตไทย ผู้ดัดแปลงรถจากเครื่องยนต์สันดาปเดิม และต้นแบบสถานีชาร์จไฟ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบอย่างใกล้ชิด ตัวงานมีขึ้นในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา   ●


Thailand EV Seminar 2559