November 13, 2016
Motortrivia Team (6605 articles)

Toyota สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตัน


Press Release

 

●   มร. เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจาก โรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตัน พร้อมพนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสา จำนวน 150 คนต่อวัน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แก่สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศ พระบรมศพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

●   มร. ทานาดะ เปิดเผยว่า “ตลอดเวลากว่า 50 ปีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งยังทรงเปิดโอกาสให้โตโยต้าได้ทำงานสนองพระราชดำริทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรคนไทย การถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปจนถึงการช่วยเหลือชาวนาด้วยการก่อตั้งโรงสีข้าวรัชมงคลให้เป็นโรงสีข้าวตามแบบโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โตโยต้า มีความประสงค์สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคลจำนวน 170 ตัน พร้อมพนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสาจำนวน 150 คนต่อวัน รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ”

รายละเอียดการสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศพระบรมศพ
1.     ข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อเป็นข้าวขวัญถุงที่ระลึก จำนวน 27 ตัน
2.     พนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสา จำนวน 150 คน/ วัน
3.     อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน
3.1   รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการและคนชรา จำนวน 200 คัน
3.2   พัดพลาสติก จำนวน 365,000 เล่ม (1,000 เล่ม/ วัน)
4.     สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ
4.1   รถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ จำนวน 20 คัน
4.2  รถตู้ คอมมิวเตอร์ จำนวน 5 คัน
5.     ข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อหุงแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 140 ตัน
5.1   มอบให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อบริการประชาชน จำนวน 65 ตัน
5.2   ออกบูธร่วมกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อจัดทำอาหาร จำนวน 75 ตัน

●   มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้บริษัทฯ รวมถึงชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จะจัดเตรียมรถสำหรับเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจัดเต็นท์ทำอาหารโดยใช้ข้าวจากโรงสีข้าวรัชมงคลให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ”

●   “เหล่าข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์จะอยู่ในหัวใจชาวโตโยต้าทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือน เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธานและร่วมใจในการทำงานเพื่อความสุขของสังคมไทยต่อไป”   ●


 

Drunk Dont Drive