November 15, 2016
Motortrivia Team (6938 articles)

UD Trucks ประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมแข่ง GEMBA Challenge


Press Release

 

●   ทีมล็อบส์เตอร์ จาก ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) สาขาอยุธา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน GEMBA Challenge 2016 รอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันรอบสุดท้ายจะเริ่มในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นี้ โดย นางลดาวรรณ ชาญพิทยานุกูลกิจ ผู้จัดการทั่วไป ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ประจำภูมิภาคภาคกลางและภาคเหนือ เปิดเผยว่าการเข้าร่วม GEMBA Challenge ครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมครั้งแรกของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ในปี 2014 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 182 ทีมจากทั่วโลก และจะเหลือเพียง 9 ทีมเพื่อทำการคัดเลือกเหลือเพียง 3 ทีมเป็นผู้ชนะ ซึ่งในครั้งนั้น 3 ทีมผู้ชนะมาจากประเทศอัฟริกาใต้ และอีก 2 ทีมจากประเทศญี่ปุ่น

●   GEMBA Challenge คือการแข่งขันการให้บริการหลังการขาย ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานยูดี ทรัคส์ จากทั่วโลกรวมตัวเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีม 4 คนซึ่งประกอบด้วยพนักงานช่าง พนักงานออฟฟิศ และพนักงานอะไหล่ และตั้งชื่อทีมในการเข้าร่วมการแข่งขัน

●   สำหรับประเทศไทย เริ่มการคัดเลือกทีมผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม โดยเป็นทีมจากประเทศเมียนมาร์ ลาว เวียดนามและฟิลิปปินส์ ประเทศละ 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกให้เหลือเพียงทีมเดียวคือทีมล็อบส์เตอร์ จากสาขาอยุธยา

●   “สาเหตุที่เราไม่ได้เข้าร่วมครั้งแรกก็เพราะว่าในครั้งนั้น เป็นการแข่งขันเพียงรุ่นควอน (Qoun) เท่านั้น แต่ครั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นควอนและรุ่นเควสเตอร์ ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของรุ่นเควสเตอร์ เราจึงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และเรามั่นใจว่าทีมประเทศไทยน่าจะสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ”  นางสาวลดาวัลย์ กล่าว

●   ในการแข่งขัน GEMBA Challenge ปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 289 ทีมเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วมากกว่า 60% โดยในประเทศไทย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ เพื่อคัดให้เหลือเพียงทีมเดียวคือทีมล็อบส์เตอร์ ซึ่งประกอบด้วย นายสุดจิตร แก้วน้อย, นายบุญทัย โคตรรมณี, นายวัชรพงศ์ ยะขาวและ นายวิชัยรัตน์ พันสนิท

●   “การแข่งขัน GEMBA Challenge นี้เป้าหมายสุดท้ายก็คือการสร้างจิตวิญญาณให้กับพนักงานยูดี ทรัคส์ ในการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การแข่งขันเป็นเพียงเครื่องมือที่จะบอกกล่าวถึงรายละเอียดของการให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในการแข่งขันแก่คนอื่นที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม เช่นจุดบกพร่อง จุดที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้บทเรียนในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ทั้งหมดนี้ เมื่อกลับเข้าสู่ที่ทำงานจริงแล้ว พวกเขาจะสามารถแก่ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน สิ่งสุดท้ายก็คือลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดของพนักงานในระดับต่าง ๆ”  นางสาวลดาวัลย์ กล่าว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ udtrucks.com/en-int/about-us/gemba-challenge หรือ www.udtrucks.com/th-th   ●


 

Drunk Dont Drive