December 13, 2016
Motortrivia Team (7081 articles)

แบรนด์รถยนต์ร่วมพัฒนาระบบชาร์จแบบ Ultra-Fast ในยุโรป


Press Release

 

●   BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company และ Volkswagen Group โดยแบรนด์ Audi และ Porsche ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการบริการสถานีชาร์จพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วทวีปยุโรป (Ultra-fast high-powered charging network) โดยมีจุดมุ่งหมายในการเร่งก่อสร้างเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จพลังงานให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV : battery electric vehicle) ตลอดแนวเส้นทางหลักในการคมนาคมได้อย่างเพียงพอ

●   โครงการเครือข่ายสถานีชาร์จพลังงาน Ultra-fast ได้รับการออกแบบพัฒนาให้สามารถบริการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 350 กิโลวัตต์ ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการชาร์จพลังงานแต่ละครั้งลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการชาร์จที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แผนการก่อสร้างมีกำหนดเริ่มดำเนินงานในปี 2017 ด้วยเป้าหมายเริ่มต้นประมาณ 400 สถานีในทวีปยุโรป และก่อนปี 2020 ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จพลังงานในรูปแบบใหม่นี้ได้ด้วยจุดให้บริการที่มากกว่า 1,000 สถานี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จพลังงานที่รองรับการคมนาคมระยะทางไกลตลอดแนวทางหลวงและเส้นทางหลักทั้งหมด ตอบสนองอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ยานพาหนะแบบ BEV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้ความสะดวกสบายไม่แตกต่างจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ใช้รถทุกคนคุ้นเคยกันดี

●   เครือข่ายการให้บริการทั้งหมด จะใช้มาตรฐานเทคโนโลยี Combined Charging System (CCS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบชาร์จพลังงาน ทั้งการชาร์จผ่านไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ยกระดับขีดความสามารถในการสำรองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบ DC fast charging จากกำลังไฟฟ้าสูงสุด 350 กิโลวัตต์ โดยรถ BEV ทุกคันในอนาคตจะได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่รองรับกำลังไฟฟ้าของสถานีชาร์จพลังงานดังกล่าว ยังผลให้รถ BEV ทุกแบรนด์สามารถร่นเวลาชาร์จพลังงานโดยใช้เวลาน้อยลงกว่าในปัจจุบัน ทั้งนี้เครือข่ายสถานีทั้งหมด จะถูกกำหนดให้รองรับยานพาหนะทุกคันที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐาน CCS ซึ่งเป็นข้อกำหนดเดียวกันกับรถ BEV ที่จำหน่ายอยู่ในทวีปยุโรป

BMW Group
●   “เครือข่ายสถานีชาร์จพลังงานประสิทธิภาพสูง นำเสนอมิติใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นอีกระดับให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในการเลือกใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า”  Harald Krüger ประธานกรรมการบริหารของ BMW AG กล่าว

●   “BMW Group ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของจุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าสาธารณะมากมายหลายโครงการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างบริษัทรถยนต์ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการแสดงออกถึงความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีการแบ่งแยกในฐานะคู่แข่งทางธุรกิจ”

Daimler AG
●   “ความก้าวหน้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ต้องการสิ่งที่จำเป็น 2 ประการ: นั่นคือรถยนต์ที่น่าใช้งานรวมทั้งไว้วางใจได้ และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการชาร์จพลังงานให้แก่รถยนต์เหล่านั้นได้อย่างทั่วถึง ด้วยแบรนด์ใหม่ของเรา EQ เรากำลังจะเดินหน้าทำตลาดผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างเต็มที่ภายในปี 2025 เครือข่ายธุรกิจของเราจะมีรถยนต์โดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ด้วยมากกว่า 10 รุ่น และด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา เรากำลังดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสถานีบริการชาร์จพลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งทวีปยุโรป”  Dr.Dieter Zetsche ประธานกรรมการบริหารของ Daimler AG และผู้นำของ Mercedes-Benz Cars ให้ความเห็น

●   “ความเป็นไปได้ของสถานีชาร์จพลังงานประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า สามารถขับขี่เดินทางระยะไกลได้เป็นครั้งแรก ผลที่ได้ต่อเนื่องคือความน่าสนใจในตัวรถและการจูงใจลูกค้าให้หันมาเลือกรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานมากขึ้น”

Ford Motor Company
●   “ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ คือใจความสำคัญที่เราได้จากโครงข่ายการให้บริการสถานีชาร์จพลังงาน ultra-fast ในมุมมองของผู้บริโภคส่วนใหญ่ และสิ่งนั้นจะกลายเป็นแนวโน้มที่ดีในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า”  Mark Fields ประธาน และ CEO ของ Ford Motor Company กล่าว

●   “Ford มีพันธะกิจในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ช่วยให้ชีวิตของมวลชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเครือข่ายสถานีชาร์จพลังงานนี้คืออีกหนึ่งแนวทางที่จะทำหน้าที่ช่วยลดปัญหาในการเดินทางและการใช้ชีวิตของผู้คนในทวีปยุโรป ให้การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับพวกเขาเหล่านั้น”

Audi AG
●   “เรามุ่งมั่นสร้างเครือข่ายสถานีบริการที่จะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถแวะพักดื่มกาแฟในระหว่างชาร์จพลังงานไฟฟ้าเมื่อเดินทางระยะไกลได้”  Rupert Stadler ประธานกรรมการบริหารของ Audi AG กล่าวเพิ่มเติม

●   “สถานีบริการระบบชาร์จพลังงานแบบรวดเร็วที่ให้ความไว้วางใจได้นั้น คือกุญแจสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ เรามีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารวมทั้งยานพาหนะปลอดมลภาวะให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น”

Porsche AG
●   “มีสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอยู่ 2 อย่างสำหรับเรา: สถานีชาร์จพลังงาน ultra-fast และการก่อตั้งสถานีในบริเวณที่เหมาะสม”  Oliver Blume ประธานกรรมการบริหารของ Porsche AG กล่าว

●   “องค์ประกอบทั้ง 2 ประการข้างต้นคือปัจจัยที่จะช่วยให้เราทำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อไปได้ ด้วยขีดความสามารถและข้อจำกัดที่ไม่ด้อยไปกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเดิม ในฐานะของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เราคือผู้กำหนดแนวทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราเอง ไม่เพียงการพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ดังกล่าวให้เพียงพอเช่นเดียวกัน”

●   บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในอนาคตและความก้าวหน้าของระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company และ Volkswagen Group ล้วนแล้วแต่มีความเท่าเทียมกันในด้านของความร่วมมือ

●   ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ทางกลุ่มกำลังจะมีการเชิญชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหาแนวทางและพัฒนากรรมวิธีการชาร์จพลังงานที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและง่ายดาย รองรับผู้ใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่นาน โดยโครงการความร่วมมือระดับโลกนี้ยังคงเปิดกว้างสำหรับองค์กรอื่นๆ ที่ให้ความสนใจอยู่เสมอ โดยลักษณะของการบริหารจัดการและการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักตามข้อตกลงที่ให้ไว้ร่วมกันและการอนุมัติโครงการต่างๆ จะถูกควบคุมดูแลผ่านคณะกรรมการของพันธมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งหมด   ●


 

Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign