December 19, 2016
Motortrivia Team (6212 articles)

Bridgestone เสริมวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยทุกการเดินทางปี 3


Press Release

 

●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3” (Bridgestone Road Safety Education Project 2016) ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 13 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับมอบรางวัลจักรยานบริดจสโตนจำนวน 200 คัน เพื่อใช้สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการคัดเลือก 3 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านเสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งไทยบริดจสโตนได้มอบจักรยานเพิ่มเติมและเครื่องหมายการจราจรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมต่อไป

●   ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่น้องๆ นักเรียน โดยมีทีมพี่จิตอาสาจากไทยบริดจสโตนมาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนั้นน้องๆยังได้ร่วมกันปั่นจักรยานในเมืองจำลองเพื่อเรียนรู้ กฎจราจรเบื้องต้นรวมถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “ในนามของไทยบริดจสโตน ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณภาครัฐที่ร่วมส่วนสนับสนุนการจัดงาน ในครั้งนี้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทฯที่ว่า ‘ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง’ คือ สิ่งสำคัญสูงสุดที่บริษัทฯเน้นย้ำตลอด ในทุกเส้นทางของการเดินทาง โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เยาวชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆเป็นพลเมืองที่ใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนที่ดีต่อไป”

●   นายนิทัศน์ หามนตรี อาจารย์ประจำโรงเรียนวัดดอนพุดซา กล่าวหลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ว่า “เพราะอุบัติเหตุ บนท้องถนนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ผมจึงถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนและขยายผลไปยังชุมชนผ่านโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ขอขอบคุณไทยบริดจสโตน ที่สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกันครับ”

●   ไทยบริดจสโตนมีความมุ่งมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งตอบแทนสู่สังคมไทยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่านโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง (Bridgestone Road Safety Education Project) และสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริดจสโตนอยู่เคียงข้างกับสังคมมาตลอดดังปรัชญาการทำงานที่ว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”   ●


 

Drunk Dont Drive