December 26, 2016
Motortrivia Team (7720 articles)

Ford จัดแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการประจำปี 2559


Press Release

 

●   เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการประจำปี 2559 (ครั้งที่ 16) เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการมอบประสบการณ์การบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานระดับโลกให้แก่ลูกค้า พร้อมพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ณ ฟอร์ด ที เอส ออโต้ เซลส์ บางบัวทอง

●   นายณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “กลยุทธ์หลักของฟอร์ดในการพัฒนาด้านการขายและการบริการ คือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ฟอร์ดจึงได้จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการให้กับพนักงานแต่ละแผนกเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคุณภาพการขายและการบริการของเราจะได้มาตรฐานเทียบเท่ากับคุณภาพการผลิตระดับสูงของรถฟอร์ดทุกคัน”

●   จุดประสงค์ในการแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการ ประจำปี 2559 นี้ คือ การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้จำหน่าย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

1.  ช่างเทคนิค : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับรถฟอร์ด การซ่อมแซมและวิเคราะห์ปัญหาในรถฟอร์ด
2.  ที่ปรึกษาด้านงานบริการ : ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปรึกษาด้านบริการ ประกันคุณภาพ งานบริการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอะไหล่และการจัดส่งสินค้า
3.  ที่ปรึกษาการขาย : นำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน และการส่งมอบรถใหม่
4.  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ : ความรู้เกี่ยวกับงานรับประกัน ความพึงพอใจลูกค้า มาตรฐานงานบริการ และความรู้เกี่ยวกับการตลาดหลังการขาย
5.  ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ : ทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการทดลองขับ การส่งมอบรถยนต์ใหม่ และข้อมูลการรับประกัน
6.  ทีมสำหรับการบริการด่วน Express Service : เน้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วของช่างเทคนิคในการให้บริการตรวจเช็คตามระยะภายใน 60 นาที

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะในประเภทต่างๆ ประจำปี 2559
–   คุณประพัน ภูทาวัง จาก ฟอร์ด พัทยา ท็อป คาร์ ชนะเลิศประเภทช่างเทคนิค
–   คุณอภิชาติ ทาวะพันธ์ จาก ฟอร์ด นิวเอร่า เซลส์ สมุทรปราการ ชนะเลิศประเภทที่ปรึกษาด้านงานบริการ
–   คุณธนากร มนูญเลิศกิจ จาก ฟอร์ด นีโอ พระราม 2 ชนะเลิศประเภทที่ปรึกษาการขาย
–   คุณไอลดา บุญพึ่ง จาก ฟอร์ด อนุภาษมอเตอร์เซลส์ ตรัง ชนะเลิศประเภทเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
–   คุณวีรพล ลิขิตมั่นชัย จาก ฟอร์ด วีพี ปิ่นเกล้า ชนะเลิศประเภทผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
–   ทีมฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่ 2) ชนะเลิศประเภททีมสำหรับการบริการด่วน Express Service

●   “ฟอร์ดเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งมอบความประทับใจให้แก่ลูกค้า เมื่อทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จะสามารถส่งมอบประสบการณ์หลังการขายที่น่าพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อรองรับกับความต้องการและการเติบโตของลูกค้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  นายณรงค์ กล่าวเสริม

●   ฟอร์ดได้จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและการบริการสำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ ในโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทักษะความเป็นมืออาชีพทั้งด้านการขายและให้บริการแก่ลูกค้าฟอร์ด ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการซ่อมบำรุง ทักษะการสื่อสาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำผู้จำหน่ายและศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ   ●


 

Hyundai Smart Deal