December 10, 2016
Motortrivia Team (7948 articles)

Goodyear Eagle-360 หนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ปี 2016 จาก TIME


Press Release

 

●   ยางรถยนต์คอนเซ็ปต์ Goodyear Eagle-360 จากบริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2016 หรือ Best Inventions of the Year 2016 จากการจัดอันดับโดย TIME Magazine

●   ในการจัดอันดับนี้ บรรณาธิการฝ่ายเทคโนโลยีของนิตยสารไทม์จะทำการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายในแต่ละปีที่มีส่วนช่วยให้โลกน่าอยู่ ล้ำสมัย และในบางกรณีก็ช่วยเพิ่มความสนุกสนานยิ่งขึ้น สำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 25 รายการของปี 2016 นี้ นอกเหนือจากยางรถยนต์คอนเซ็ปต์ Eagle-360 ของกู๊ดเยียร์แล้ว ยังมีอุปกรณ์แสดงภาพเหมือนจริงในรูปแบบของหูฟัง Headset (virtual reality headset) รองเท้าที่สามารถผูกเชือกรองเท้าได้เอง หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Tesla และ SolarCity และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Chevrolet Bolt.

●   มร. โจ เซโคสกี้ (Joe Zekoski) หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของกู๊ดเยียร์ กล่าวว่า “ยิ่งลดการปฏิสัมพันธ์และการแทรกแซงของผู้ขับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมากเท่าไร ยางก็ยิ่งเป็นส่วนสำคัญมากขี้น เพราะยางเป็นส่วนที่เชื่อมต่อติดกับพื้นถนนโดยตรง ยางคอนเซ็ปต์ของกู๊ดเยียร์จึงมีบทบาทที่สำคัญสองประการในอนาคต โดยเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบที่สร้างสรรค์ ที่ช่วยผลักดันขีดจำกัดของแนวความคิดแบบเดิมๆ ออกไป และเป็นกรอบความคิดสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรุ่นต่อมา”

●   Goodyear Eagle-360 เป็นยางคอนเซ็ปต์ที่ถูกออกแบบเป็นรูปทรงกลม สำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ต และนวัตกรรมชีวลอกเลียน (biomimicry) เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย

 

●   “ถึงแม้ว่ายางรุ่น อีเกิ้ล-360 จะเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ยางแห่งอนาคต แต่คอนเซ็ปต์ยางนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักกลยุทธ์ทางนวัตกรรมของกู๊ดเยียร์ และวิสัยทัศน์ของเราต่อการเคลื่อนที่ที่ทันสมัยและปลอดภัย”

●   สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2016 ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสารไทม์ เชิญได้ที่ time.com/4572079/best-inventions-2016.

●   กู๊ดเยียร์เป็นบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพนักงานประมาณ 66,000 คน มีโรงงานผลิต 49 แห่งใน 22 ประเทศทั่วโลก ศูนย์นวัตกรรมทั้ง 2 แห่งในเมืองเอครอน รัฐโอไฮโอ และเมืองกอลมาร์-เบิร์ก ในประเทศลักเซมเบิร์ก มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่มีความล้ำสมัยเหนือระดับ ที่ช่วยกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของวงการอุตสาหกรรมนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่ www.goodyear.com/corporate   ●


 

Hyundai Smart Deal