December 5, 2016
Motortrivia Team (6903 articles)

Ssangyong เผยประสิทธิภาพบริการหลังการขายคือสิ่งสำคัญ


Press Release

 

●   ซันยอง ประเทศไทย เผยทีมงานด้านบริการหลังการขายของซันยองทั่วประเทศ จะต้องปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองทุกคันอย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อรองรับกับยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

●   ด้วยเหตุนี้ ซันยอง ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาทีมช่างและทีมงานด้านอะไหล่ตลอดเวลา โดยมีการจัดส่งทีมงานไปรับการอบรมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านทักษะการซ่อมบำรุงที่โรงงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างสม่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายเทคนิคและการอบรมของบริษัทก็ยังมีการจัดทำการฝึกอบรมบรรดาช่างและเจ้าหน้าที่อะไหล่อยู่เป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนมีการจัดการแข่งขันทักษะของช่าง ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

●   สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านอะไหล่ ซันยองเผยว่าปัจจุบันมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการให้บริการ โดยเฉพาะอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับการเช็คระยะ โดยฝ่ายอะไหล่ มีการวางแผนการจัดสั่งและนำเข้าอะไหล่เข้ามาสต๊อคอย่างสม่ำเสมอ พร้อมรับประกัน “หากอะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับการเช็คระยะชิ้นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาให้ได้ภายในเวลา 7 วัน บริษัทฯ พร้อมที่จะจัดอะไหล่ชิ้นดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีการคิดเงินแต่อย่างใด” ทั้งนี้บริการตรวจเช็คระยะที่สามารถให้บริการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 นาที ซันยองยังมีบริการช่องซ่อมด่วน (Fast Service Lane) เพิ่มเติมด้วย

●   และเมื่อเร็วๆ นี้ ซันยองได้ลงนามในสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตรใหม่กับโมบิลออยส์ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่โรงงานซันยอง ประเทศเกาหลี ให้การรับรองว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับรถยนต์ซันยองทุกๆ รุ่น

●   สำหรับในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ซันยองได้เตรียมของที่ระลึกมอบให้กับลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการทุกท่านด้วย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ ssangyong.co.th   ●


 

Drunk Dont Drive