January 17, 2017
Motortrivia Team (7947 articles)

BikeMan เปิดแผนธุรกิจซ่อมบำรุงและดูแลรักษาจักรยานยนต์ครบวงจร


Press Release

 

●   บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดแผนธุรกิจดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ ไบค์แมน  เน้นระบบการบริหารจัดการร้านอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐาน พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงาน เสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม และเตรียมจัดข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดปี

●   นายจีระพัฒน์ โสภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบค์แมน จำกัด เผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกแบรนด์ ภายใต้ชื่อศูนย์บริการ BikeMan ตั้งแต่ช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับตลาดรถจักรยานยนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการการบริการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการขนาดใหญ่ในราคาไม่แพง

เน้นบริการที่ได้มาตรฐานในราคาไม่แพง
●   ไบค์แมนเกิดจากการศึกษารูปแบบการให้บริการรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยพบว่าจะมี 2 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบที่ผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้จำหน่าย (Chain Store) โดยบริษัทแม่มีการกำหนดแนวทางและระบบการทำงานอย่างชัดเจน แต่จะให้บริการเฉพาะรถจักรยานยนต์แบรนด์นั้นๆ เท่านั้น แบบที่ 2 คือ ร้านซ่อมจักรยานยนต์เล็กๆ ที่พบเห็นทั่วไป จุดเด่นคือการให้บริการที่เป็นกันเอง

●   ไบค์แมนได้นำจุดเด่นของ 2 รูปแบบดังกล่าวมานำเสนอเป็นบริการหลัก คือ เน้นการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงาน โดยมีการนำเทคโนโลยี IT มาใช้ในการบริหารจัดการร้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรอบรมช่างและผู้ให้บริการ เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ยังคงรูปแบบการให้บริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือก รวมถึงการกำหนดราคาสินค้าและค่าบริการที่ไม่แพง

●   บริการของไบค์แมน ครอบคลุมทั้งการตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนและซ่อมบำรุงชิ้นส่วน รวมไปถึงการผ่าเครื่องรถจักรยานยนต์ทุกประเภท และทุกแบรนด์ ปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่), สาขาลาดพร้าววังหิน, สาขาหนองจอก, สาขาร่มเกล้า และสาขาสายไหม โดยมีแผนจะขยายศูนย์บริการเพิ่มอีก 4 สาขาภายในปีนี้

เน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย
●   นายจีระพัฒน์ กล่าวเสริมว่า ไบค์แมนได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ยังผลให้การดำเนินงานมีอัตราเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการในปี 2559 ที่ผ่านมาเติบโตขึ้น 40% สัดส่วนรายได้แบ่งเป็น รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 80% และรายได้จากการบริการ 20% สินค้าหลักที่มียอดจำหน่ายสูงสุดคือ ยางนอก, ยางใน และน้ำมันเครื่อง ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็วหรือ Fast Moving Product ของธุรกิจนี้

●   แผนการดำเนินงานในปี 2560 ไบค์แมนตั้งเป้าหมายการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60% โดยจะเน้นการบริการลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร พร้อมขยายสาขาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยนโยบาย TMB ประกอบด้วย การเพิ่มช่องทางใหม่ในการชำระเงินโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ (Transaction /Technology) การเพิ่มพนักงานตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน (Manpower) และการขยายสาขาและการหาธุรกิจและรูปแบบบริการใหม่ๆ ให้แก่หน้าร้าน (Branch/ Business)

●   ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและให้บริการในร้าน ไบค์แมนได้ร่วมประชุมกับผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับการตอบรับของผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้และช่างเทคนิค เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการเปิดตัวสินค้าภายในร้าน หรือจัดโรดโชว์หน้าร้าน และนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมในร้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งประเภทของสินค้า และการเพิ่มแบรนด์ของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

●   กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าองค์กรที่นำรถเข้ารับบริการที่ผ่านมา มีอาทิ พนักงานบริษัท TQM Insurance Broker เพียงแค่แสดงบัตรพนักงานของบริษัท เมื่อนำรถเข้ารับบริการก็จะได้รับส่วนลดทั้งค่าสินค้าและบริการจากราคาปกติทันที นอกจากนี้บริษัทจะนำเสนอช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของบริษัทผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปีธุรกิจนี้

●   “ไบค์แมนอาจจะยังเป็นธุรกิจใหม่สำหรับลูกค้า ดังนั้นเป้าหมายของเราในระยะแรกจึงเน้นการสร้างการรับรู้ และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่สาขาให้บริการ โดยในปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราเน้นหนักเรื่องของการบริหารจัดการหน้าร้านอย่างจริงจัง รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามารับบริการ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด”

●   “ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ นอกเหนือจากการมีสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย รวมถึงการให้บริการด้วยช่างที่ชำนาญ ตลอดจนเครื่องมือที่มีคุณภาพแล้ว สถานที่ในการเปิดศูนย์บริการยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้าถึงผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าถึงได้สะดวกที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ ต้องวางแนวทางในการเปิดสาขา ซึ่งจะเห็นผลในปีต่อๆ ไป ผมมั่นใจว่าจากการนำเสนอจุดเด่นด้านบริการที่ได้มาตรฐาน ราคาที่เป็นกันเอง และความสะดวกสบายในการเข้าถึงสาขาต่างๆ จะทำให้ไบค์แมนได้รับการยอมรับจากลูกค้าภายในระยะเวลาไม่นาน” นายจีระพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย

●   สนใจสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่:

–   สาขาลาดปลาเค้า (สำนักงานใหญ่) โทร. 091-747-5384
–   สาขาหนองจอก โทร. 092-267-5688
–   สาขาลาดพร้าว-วังหิน โทร. 098-972-4824
–   สาขาร่มเกล้า โทร. 096-621-0225
–   สาขาสายไหม โทร. 092-268-5688

●   ผู้ที่สนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ โทร. 081- 689-1065   ●


 

Hyundai Smart Deal