January 23, 2017
Motortrivia Team (7765 articles)

BMW สนับสนุนบ้านแกร์ดา ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก HIV


Press Release

 

●   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต (ซ้าย : Stefan Teuchert) มอบเงินบริจาคจำนวน 470,000 บาท ให้แก่ บ้านแกร์ด้า มูลนิธิสิทธิเด็ก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งอุปถัมภ์ดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี คุณขวัญใจ สารสว่าง (ขวา) รองประธานมูลนิธิสิทธิเด็กและผู้แทนบ้านแกร์ด้าเป็นผู้รับมอบ

●   บ้านแกร์ด้าเป็นบ้านพักสำหรับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การดูแลในแบบครอบครัวพร้อมบ้านพักเป็นสัดส่วนสำหรับเด็กๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยทุกคนยังได้รับการศึกษาในโรงเรียนเป็นปกติ

●   ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ได้ที่เฟซบุ๊คของบ้านแกร์ด้า www.facebook.com/BaanGerda   ●


 

Hyundai Smart Deal