January 8, 2017
Motortrivia Team (10352 articles)

2017 Chrysler Portal Concept ต้นแบบรถครอบครัวยุคอนาคต

Posted by : AREA 54

 

●   2017 CES มีรถต้นแบบสวยๆ หลายรุ่นครับ Chrysler Portal Concept เป็นหนึ่งในนั้น และเป็นตัวแทนมุมมองของรถครอบครัวในอนาคตจากไครสเลอร์ นอกเหนือไปจากการร่วมงานกับ Waymo ในด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเป็นรูปธรรมในเวลานี้

●   Portal Concept เป็นรถทรงมินิแวนขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาเพื่อผู้คนในยุค Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อและสนใจติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะ ตัวรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าล้วนแบบแบตเตอรี่ ชุดระบบสาธิตประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขับล้อคู่หน้า แบตเตอรี่แพคความจุ 100 กิโลวัทท์-ชม. วิ่งทำระยะทางได้ประมาณ 402 กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

●   ในขณะเร่งด่วน เช่น แวะจอดพักรถระหว่างทางเดินทางไกล สามารถใช้โหมดฟาสท์ชาร์จแบบกำลังไฟ 350 กิโลวัทท์ได้ โดยหากชาร์จด้วยเวลา 20 นาที สามารถวิ่งทำระยะทางได้ราว 241 กม.

●   ส่วนชุดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ เบื้องต้นมีการอ้างอิง มาตรฐาน SAE Level 3 หรือ Society of Automotive Engineers ในระดับ 3 (สมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติหรือ SAE Interbational) หมายถึงความสามารถในการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนไฮเวย์ได้ ชุดระบบประกอบด้วยกล้อง HD, เรดาห์, อัลตราโซนิค เซนเซอร์ และ LiDAR ครับ… ในส่วนนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเกินจริง เนื่องจากชุดระบบนี้ก็เป็นชุดระบบพื้นฐานที่ใช้งานใน Autonomous car หรือบรรดารถไร้คนขับทั่วไปในปัจจุบันนั่นเอง   ●


2017 Chrysler Portal Concept