January 8, 2017
Motortrivia Team (10674 articles)

Hyundai Healthcare Cockpit Concept แนวคิดห้องโดยสารอัจฉริยะ


Posted by : AREA 54

 

●   ฮุนไดเปิดตัวแนวคิดห้องโดยสารอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสภาวะความตึงเครียดของผู้ขับโดยอัตโนมัติ พร้อมจัดแสดงภายในงาน 2017 CES ลาส เวกัส ใช้ชื่อว่า Hyundai Healthcare Cockpit Concept

●   Healthcare Cockpit Concept ของฮุนไดจะอาศัยความสามารถของเซนเซอร์ต่างๆ ในการตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ขับ และทำการปรับลักษณะเบาะให้เหมาะสมกับแต่ละสรีระและสถานการณ์ รวมทั้งมีการใช้เสียงและกลิ่นในการสร้างความผ่อนคลาย หรือกระตุ้นความกระฉับกระเฉงให้กับผู้ขับร่วมด้วย

●   ฮุนไดเรียกระบบหลักนี้ว่า “Mood Bursts” แบ่งการทำงานเป็น 2 โหมดย่อยคือ Alert Burst และ Calm Burst การทำงานก็เป็นไปตามชื่อโหมดครับ หากเซ็นเซอร์พบว่าผู้ขับมีอาการง่วงเหงาหาวนอนและมีแนวโน้มว่าจะสูญเสียสมาธิในการควบคุมรถ Alert Burst จะถูกสั่งการให้กระตุ้นอารมณ์ผู้ขับ เช่น พนักพิงจะตั้งชันขึ้น กลับกันหากผู้ขับมีลักษณะที่เกร็งกล้ามเนื้อ Calm Burst จะปรับเบาะให้อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายลง และอาจจะมีการสั่งงานระบบนวดหลังเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกดีขึ้น

●   นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียง, กลิ่น และอุณหภูมิร่วมด้วย ยกตัวอย่างในกรณีที่ระบบตรวจพบว่าผู้ขับมีอัตราการเต้นของหัวใจถี่ขึ้น (ตื่นเต้น, โกรธ ฯลฯ) ระบบจะทำการส่งกลิ่นที่ทำให้ผู้ขับอารณ์เย็นลง เช่น ลาเวนเดอร์ หรือยูคาลิปตัส รวมทั้งเปิดเพลงหรือปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในเวลาเดียวกัน ตามแต่ละสถานการณ์ที่ผู้ขับต้องเผชิญ   ●


Hyundai Healthcare Cockpit Concept