January 28, 2017
Motortrivia Team (7048 articles)

MSIG ประกันภัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


Press Release

 

●   บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช และยุวสมาคมแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอปากพะนัง อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จ.สงขลา   ●


 

Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign