January 7, 2017
Motortrivia Team (7573 articles)

Scania ส่งมอบหัวลาก 6 คันให้กับ Wei Bo International Transport


Press Release

 

●   นายสุรัช พร้อมรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุก บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถหัวลาก Scania P 410 LA6x2MSZ ให้กับ บริษัท เหว่ยป๋อ อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด เพิ่มเติมเป็นจำนวน 6 คัน หลังจากที่ได้ส่งมอบไปก่อนหน้านี้ 15 คัน โดยมี นายนฤพล กันยาปรีดากุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดซ่อม นางสาวนฤมล กันยาปรีดากุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นายฉวี่ ยุ้ย ผู้จัดการดูแลฝ่ายการตลาด (ขนส่ง)  เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งการส่งมอบรถเพิ่มเติมครั้งนี้เกิดจากความประทับใจในประสิทธิภาพรถหัวลากสแกนเนีย ที่สามารถวิ่งขนส่งสินค้าระยะทางยาวจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้เพิ่มขึ้น   ●


 

Hyundai Smart Deal