ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
January 11, 2017
Motortrivia Team (3280 articles)

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล


Press Release

 

●   ดร.ปราณี เผอิญโชค ในนามกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 400,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิเศษในภาคเหนือ   ●


 

Honda Jazz